ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΑΝΕΜΩN ΜΕ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ, ΜΕ 4 ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ