ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΧΙΟΝΙΟΥ, ΜΕ 4 ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ